7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : สเปรย์ฉีดหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19

ทีมวิจัยจุฬาฯ คิดค้นสเปรย์ใช้สำหรับพ่นหน้ากากผ้า เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันไวรัส และกันน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้หน้ากากผ้าแก่บุคคลทั่วไป ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

Shield+ Protecting Spray หรือสเปรย์ฉีดพ่นหน้ากากผ้ากรองฝุ่น เป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพ ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนา จนได้เป็นสเปรย์ที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ

พบว่าหน้ากากผ้าที่ผ่านการพ่นสเปรย์นี้ เกิดการเชื่อมต่อของเส้นใยผ้ามากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน เพิ่มขึ้น 83% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคในน้ำลายและในอากาศได้มากขึ้นถึง 93% และ 142% ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังพบว่าหน้ากากผ้าที่ผ่านการใช้สเปรย์ ยังมีคุณสมบัติในการกันน้ำที่ดีกว่า ยืนยันได้ว่าสเปรย์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าทั่วไป ทำให้ประชาชนหันมาใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยได้อย่างมั่นใจ เพียงฉีดพ่นสเปรย์บริเวณด้านนอกหน้ากากประมาณ 12-15 ครั้ง แล้วนำไปรีดกับเตารีด เพื่อให้ความร้อนทำให้อนุภาคของโพลิเมอร์ในสเปรย์แตกตัว และผสานกลายเป็นเส้นใย อุดรูพรุนของเส้นใยผ้าบนหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่ง โดยหนึ่งขวดขนาด 60 มิลลิลิตร สามารถใช้ได้นานต่อเนื่องถึง 24 ครั้ง หรือเกือบ 1 เดือน

เบื้องต้น Shield+ Protecting Spray จำนวน 10,000 ขวด ซึ่งสามารถใช้พ่นหน้ากากผ้าได้มากกว่า 240,000 ชิ้น จะถูกแจกจ่ายให้กับบุคคลเบื้องหลังที่ทำงานหนัก ทั้งทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ พนักงานขับรถส่งของให้กับโรงพยาบาล ตำรวจและทหารประจำด่านสกัด COVID-19 และพนักงานเก็บขยะ ที่ช่วยดูแลจัดการของเสียจากครัวเรือน หรือถ้าหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องการใช้ สามารถติดต่อขอรับได้

ขณะเดียวกันก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมงานวิจัย โดยเงินบริจาคที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการผลิตสเปรย์ เพื่อนำไปแจกจ่าย และส่งเสริมให้มีการใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยในบุคคลทั่วไป ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในขณะนี้