7HD ร้อนออนไลน์

ทบ.ชี้แจงจัดซื้อรถยานเกราะ เป็นงบฯผูกพัน ยกเลิกไม่ได้

จากกรณีที่กรมสรรพาวุธเผยแพร่ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ที่มีการจัดซื้อ ยานเกราะ ล้อยาง งบประมาณกว่า 4,500 ล้านบาท

วันนี้ (22 เม.ย.63) พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจัดซื้อด้วยงบฯ ผูกพัน ปี 2563 - 2565 ซึ่งในจำนวนเงินกว่า 4,500 ล้านบาทนี้ จะได้ยานเกราะ 100 กว่าคัน และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและสหรัฐฯ จึงได้รับการเอื้อประโยชน์ด้านครูฝึกการใช้อุปกรณ์ ยุทธวิธี เทคนิค การใช้งานอุปกรณ์การซ่อมบำรุงและ โรงซ่อมบำรุงที่ตรงตามมาตรฐานสากล ด้วย

พ.อ.วินธัย ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมหักงบประมาณจาก 7 หน่วยงาน กลับคืนให้คลัง ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณจำนวนเงินกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งกองทัพบกถือเป็นหน่วยงานที่ปรับลดงบประมาณมากที่สุดกว่า 10,000 ล้านบาท โดยโครงการที่มีสัญญาผูกพันไปแล้วจะมีการปรับลดเงินที่จะต้องเบิกจ่าย 50% เช่น โครงการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง ซึ่งเป็นงบฯผูกพัน ตามระเบียบสำนักงบประมาณแล้วปีแรกต้องจ่าย 10% จาก 4,500 ล้านบาท ก็ต้องจ่าย 900 ล้านบาท แต่เมื่อต้องหัก 50% เพื่อส่งเงินคืนคลังเพื่อนำไปช่วยประชาชน ทำให้ปีนี้กองทัพบกต้องจ่ายเงินในโครงการนี้เพียง 450 ล้านบาท สำหรับโครงการอื่นที่ไม่ได้เป็นงบฯผูกพัน ก็จะเลื่อนโครงการหรือระงับการเบิกจ่ายเงินไปก่อน เป็นโครงการใหญ่กว่า 26 โครงการ ทั้งการจัดซื้อรถถัง ปืนใหญ่ติดเรดาร์ ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ยอมรับว่าการปรับลดงบประมาณครั้งนี้ จะกระทบกับการพัฒนาศักยภาพและกำลังพลของกองทัพในการรักษาอธิปไตยของประเทศ แต่เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนก็จะมีการปรับโครงการต่าง ๆ และวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกจะทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของกองทัพถือว่ามีมาตรการเข้มที่ไม่ให้กำลังพลติดเชื้อโควิด-19 เพื่อจะได้ช่วยประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนลดการวิพากษ์วิจารณ์กองทัพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นที่ทำให้กองทัพและผู้บังคับบัญชาได้รับความเสียหาย ขออย่าเชื่อข้อมูลที่บิดเบือน