ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบ ห้องคลีนรูมสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบความดันลบ และมอบแก่โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานรับมอบ "ห้องคลีนรูมสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบความดันลบ" จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลโชคชัย สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นแห่งแรก ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ บริษัท อีคิวเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ออกแบบและจัดสร้างขึ้น ภายใต้ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ" โดยเป็นห้องตรวจคัดกรองเชื้อแบบความดันลบเคลื่อนที่ สามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วย ไม่ให้ออกไปนอกห้อง และบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ ทั้งยังลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่น และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้มูลนิธิฯ ประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสร้างและติดตั้งห้องคลีนรูม เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสุรินทร์, โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และที่ผ่านมา ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิฯ ใช้งบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาล 4 แห่ง, หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล จำนวน 73 ชุด พระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่งในต่างจังหวัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด