เช้านี้ที่หมอชิต

กทม.ประสานจิตอาสากระจายจุดแจกของ ให้ผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - หลังจากกรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทางการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยการตั้งจุดแจกสิ่งของ 71 จุด กระจายใน 50 เขต พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตั้งทีมประสานงานจิตอาสาเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง 

เมื่อวานนี้ (22 เม.ย.) บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนเพชรเกษม เขตบางแค ได้ถูกปรับให้เป็นจุดแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยเป็นหนึ่งใน 71 จุดที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานเขตแต่ละเขตจะเป็นผู้รวบรวมของบริจาค ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวกล่อง และของใช้ที่จำเป็นมาแจกจ่ายให้กับประชาชนตามจุดที่จัดไว้ โดยจะมีการจัดระเบียบและมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อลดความแออัดของผู้ที่มารับของบริจาค

โดยแนวทางการแจกของในกรุงเทพมหานคร จะแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง การแจกของโดยการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านแจกตามชุมชน โดยมีเทศกิจและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นตัวกลางประสานงานและดูแลเรื่องการจัดระบบ ทำให้การแจกของทำได้อย่างทั่วถึง เพราะเจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลชุมชนอยู่แล้ว

แนวทางที่ 2 คือ การบริจาคสิ่งของให้หน่วยงาน รัฐหรือเอกชน เพื่อนำไปรวบรวมแจกจ่ายอีกทอด ซึ่งกลุ่มจิตอาสาสามารถประสานได้ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต

และแนวทางที่ 3 คือ การตั้งจุดแจกสิ่งของ 71 จุด ใน 50 เขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสามารถนำของไปบริจาคได้ 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น โดยเป็นกลุ่มจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยจัดระเบียบให้ถูกต้องเหมาะสม มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างถูกต้องเหมาะสม

นอกจากหน่วยงานภาครัฐที่พยายามเข้ามาจัดระบบการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของไปให้กับผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากวิกฤตโรคโควิด-19 และแก้ปัญหาในเรื่องของความแออัดหรือการกระจายสิ่งของไม่ทั่วถึงที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ จิตอาสาเอกชนหลายกลุ่มเองก็พยายามจะจัดระบบในการแจกจ่ายสิ่งของเช่นกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือถูกที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและปลอดภัยจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19