เช้านี้ที่หมอชิต

ย้อนรอยรถราง...สู่รถไฟฟ้าใต้ดิน คมนาคมล้ำสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เช้านี้ที่หมอชิต - เส้นทางการคมนาคมภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะการขยายระบบขนส่งสาธารณะ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ติดตามชมรายงานพิเศษ "ย้อนรอยจากรถราง...สู่รถไฟฟ้าใต้ดิน คมนาคมล้ำสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์" กับคุณวาเนสสา สมัคศรุติ

รถรางที่ออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารรอบเกาะรัตนโกสินทร์ นับเป็นความเจริญรุ่งเรืองทางคมนาคมในอดีต เปิดใช้งานครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งไทยถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้กำลังไฟฟ้าในการเดินรถ ให้บริการยาวนานถึง 80 ปี กระทั่งพุทธศักราช 2511 ได้ยกเลิกการเดินรถรางทุกสาย

ปัจจุบันการคมนาคมเจริญขึ้นมาก มีการขยายระบบขนส่งสาธารณะ สู่รถไฟฟ้ามหานคร โดยสถานีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย ต้องยกให้ "สถานีสนามไชย" ซึ่งตกแต่งภายในด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ภายในสถานีประดับด้วยเสาสดุมภ์ ตั้งตระหง่านระหว่างทางเดิน พื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมือง ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าแห่งเดียวที่มีตัวสถานีอยู่ใจกลางพื้นที่ชั้นในของเกาะรัตนโกสินทร์

ยังมีอีก 3 สถานี คือ สถานีอิสรภาพ สามยอด และวัดมังกร ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมและบริบทโดยรอบตกแต่งภายในสถานีด้วย นับเป็นคมนาคมที่ล้ำสมัยบนเกาะรัตนโกสินทร์ ที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน