7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน 23 เม.ย.63

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า วันนี้ (23 เม.ย. 63) ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 13 คน รวมยอดสะสม 2,839 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมผู้เสียชีวิต 50 คน รักษาหายเพิ่ม 78 คน รวมรักษาหายสะสม 2,430 คน

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 50 เป็นหญิงไทยอายุ 78 ปี มีโรคประจำตัวหลอดเลือดสมอง โดยวันที่ 21 มี.ค. 2563 ผู้เสียชีวิตรายนี้เข้ารับการรักษาท่อปัสสาวะอักเสบ และวันที่ 24 มี.ค.2563 เริ่มมีอาการไข้ปอดบวมจึงส่งตัวอย่างเก็บหาเชื้อ พบเชื้อโควิด-19 และอาการแย่ลง ก่อนจะเสียชีวิตในวันที่ 21 เม.ย. 2563 จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบหายใจล้มเหลว

ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 13 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 5 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 5 ราย เป็นคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ ไปสถานที่ชุมชน กลุ่มที่ประกอบอาชีพเสี่ยง หรือใกล้ชิดชาวต่างชาติ และพบจากการตรวจก่อนทำหัตถาวร

กลุ่มที่ 3 พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก ที่จังหวัดภูเก็ต 3 ราย