7HD ร้อนออนไลน์

กรมอนามัย ออกแนวปฏิบัติบริจาคอาหาร ปลอดโควิด-19

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีการตั้งจุดบริจาคอาหารหรือโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ทุกวิกฤตจะพบว่าคนไทยต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทั่วโลกต่างชื่นชมไทยทั้งการบริจาคสิ่งของหรือจัดตั้งโรงทาน แต่เพื่อความปลอดภัยต่อโรคระบาด กรมอนามัยออกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคอาหารหรือตั้งโรงทาน แบ่งเป็น การจัดระบบเคลื่อนที่ส่งถึงบ้านผู้รับบริจาค เหมือนกับฟู๊ดเดลิเวอรี่เหมาะกับบ้านที่มีผู้ป่วย ผู้พิการ หรือคนที่เดือดร้อนแต่ออกจากบ้านไม่ได้ หากต้องการส่งอาหารลักษณะนี้สามารถประสานผู้นำชุมชน เพื่อส่งต่ออาหารและสิ่งของไปแต่ละบ้านได้ง่ายขึ้น

ส่วนอีกรูปแบบได้แก่การตั้งจุดแจกสิ่งของและอาหาร หรือ โรงทาน ขอให้จัดพื้นที่ ไม่ให้เกิดการรวมตัวอย่างหนาแน่น โดยขณะนี้จะพบว่าศาสนสถาน หรือ วัดหลายแห่ง จัดทำจุดแจกอาหาร ผู้บริจาคต้องแจ้งหน่วยงานภาครัฐบาล เพื่อดูแลพื้นที่ตามแนวทางของแต่ละจังหวัด ซึ่งในพื้นที่ต้องมีผู้ดูแลจัดระเบียบ มีการคัดกรองไข้ จัดพื้นที่ให้ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมกับกำหนดระยะห่างระหว่างรอรับอาหารซึ่งขณะนี้ผู้บริจาคได้ใช้พื้นที่แบบเปิดโล่ง หรือบางพื้นใช้วิธี ขับรถเข้ามาเพื่อรับสิ่งอาหาร (Drive Thru) ช่วยลดความแออัดลดเวลาในการอยู่พื้นที่ได้เช่นกัน

ขณะที่ผู้มารับบริจาคต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน ล้างมือเมื่อมาถึงจุดรับอาหาร รักษาระยะระหว่างบุคคล ไม่รับประทานอาหารบริเวณจุดแจก และนำอาหารที่ได้รับกลับไปอุ่นก่อนรับประทาน

ส่วนอาหารที่จะแจกประชาชน หากเป็นอาหารแห้งขอให้ดูความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุและต้องสะอาด โดยอาหารที่เหมาะสม ได้แก่  ข้าวสาร หรือ ไข่ไก่ แต่ควรเลี่ยงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หากเป็นอาหารปรุงสำเร็จขอให้ปรุงอาหารสุกใหม่ๆ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด , อาหารที่มีกะทิและจัดไว้ในภาชนะ 1 คนต่อ 1 ชุด และต้องส่งถึงมือประชาชนพร้อมรับประทานภายใน 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพอากาศร้อน อาหารอาจบูดเน่าได้ พร้อมเชิญชวนผู้แจกอาหารหรือผู้มารับบริจาค เตรียมถุงผ้ามาใส่กล่องอาหารแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นขณะนี้ด้วย