สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 24 เม.ย.63 ภาคเหนือลดลงต่อเนื่อง

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                       76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                             58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                       55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                      48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                  46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร