ข่าวภาคค่ำ

นักศึกษา มช. ร้องลดค่าเทอม 30% ชี้ปีล่าสุด มช.มีรายได้สูงถึง 2.3 พันล้านบาท

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่บางส่วน เรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยลดค่าเทอมลง 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

กลุ่มเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนผู้ปกครอง รวมตัวเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลดค่าเทอมจาก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยกลุ่มตัวแทนนักศึกษาให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารได้ลดค่าธรรมเนียมบางส่วน แต่ยังไม่สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันผู้ปกครองขาดรายได้ และหากจะต้องเรียนออนไลน์ ค่าเทอมควรลดลงอีก ส่วนที่คณะผู้บริหารอ้างว่าการลดค่าเทอมจะกระทบกับสภาพคล่องทางการเงิน นักศึกษานำข้อมูลมาเปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายถึง 2,375 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และจะนำข้อมูลที่ได้ไปประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง