7HD ร้อนออนไลน์

ตั้งคกก. จัดทำกรอบการท่องเที่ยว-กีฬา รับผ่อนล็อกดาวน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมร่างข้อเสนอมาตรการพื้นฐานสำหรับประกอบการพิจารณาการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายพิพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการจำนวน 1 ชุดโดยมีพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน เพื่อวางกรอบและกฎระเบียบการดำเนินกิจกรรมในการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจน หลังทราบข้อมูลการประกาศของนายกรัฐมนตรีว่าจะผ่อนผันมาตรการล็อกดาวน์หรือไม่ในวันอังคารที่ 28 เมษายนนี้

ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมและแนวทางการเปิดกิจกรรรมการท่องเที่ยวและกีฬาจากนี้จะใช้มาตรการสาธารณสุขนำ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและเป็นแบบอย่างให้กับนานาประเทศที่ต่างมองดูว่ามาตรการของไทยเป็นอย่างไรซึ่งจะทำให้เกิดการไปมาหาสู่กันได้และทำกิจกรรมได้บ้าง เบื้องต้นการเปิดกิจกรรมและเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจะเป็นภายในประเทศก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดหรือการเจ็บป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา เช่นเดียวกับการกีฬาสามารถทำกิจกรรมได้โดยในกรอบเบื้องต้น จะต้องเป็นกีฬาที่ไม่มีการสัมผัสร่างกายต่อกัน เช่น แบดมินตัน เทนนิส และการแข่งขันกีฬายังต้องทำในลักษณะปิด ส่วนสวนสาธารณะอาจพิจารณาเปิดได้ แต่ต้องไม่นั่งรวมกัน โดยมาตรการเหล่านี้จะทยอยออกมาเป็นระยะๆ เช่น บางพื้นที่ไม่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ใน 10 จังหวัด พื้นที่เหล่านี้อาจเปิดก่อน เป็นต้น  

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวว่า จากข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์( Online Travel agent)  พบว่า ประชาชนจำนวนมากต่างค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคมและเตรียมการจองที่พัก วิเคราะห์ได้ว่า หลังประกาศปลดล็อกดาวน์ จะมีประชาชนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติ ในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวหลังจากนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไป เป็นการท่องเที่ยวแบบระยะสั้นในระยะทางไม่เกิน 200-300 กิโลเมตรแบบเที่ยววันเดียว ( One day trip)เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช่การเดินทางด้วยเครื่องบินและเป็นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด  หรือ ท่องเที่ยวจังหวัดข้างเคียงซึ่งทุกคนต้องปรับตัว

ด้านอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรอบและเกณฑ์การพิจารณาประเมินปลดล็อกมีตั้งแต่เงื่อนไขของสถานที่และความหนาแน่นของผู้คน โดยพื้นที่มีความโปร่งหรือกิจกรรมกลางแจ้ง สามารถดำเนินกิจกรรมได้ก่อน  ส่วนการเล่นกิจกรรม ยังเน้นกิจกรรมที่ไม่สัมผัสจับต้องกันและการแข่งขันกีฬาในทุกประเภทยังต้องเป็นลักษณะปิดอยู่ซึ่งเหล่านี้ วิถีการท่องเที่ยวและกีฬารูปแบบใหม่