7HD ร้อนออนไลน์

ปิด กกต.ฆ่าเชื้อหลังนิติกรติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยว่า ในช่วงค่ำของวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากสำนักวินิจฉัยและคดีว่า พบนิติกร สำนักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยพบการติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active finding) บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จึงได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ย่านประชาชื่น ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วย เบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ  กกต.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพื่อแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำรับทราบ เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อตรวจดูอาการต่อไปแล้ว 

ทั้งนี้ กกต.ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงานฯ และดำเนินการคัดกรองพนักงานอย่างเข้มงวด
ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ รวมทั้งสั่งให้ตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ พร้อมเพิ่มมาตราการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดโดยเคร่งครัด