7HD ร้อนออนไลน์

กรมอนามัย เตรียมออกเกณฑ์ปฏิบัติร้านอาหาร-เสริมสวยรับผ่อนล็อกดาวน์

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเตรียมการให้สถานประกอบการต่างๆ พร้อมกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหากรัฐบาลมีการประกาศผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ว่า ขณะนี้ได้จัดทำแนวปฏิบัติให้กับกิจการต่างๆ โดยการเปิดกิจการจะพิจารณาแบ่งตามเกณฑ์โอกาสในการแพร่เชื้อโรคไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่
1.สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเป็นพื้นที่เปิดกลางแจ้งไม่มีคนรวมตัวในจำนวนมาก
2.สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงปานกลาง เป็นพื้นที่ปิดมีคนมารวมตัวบ้าง แต่ตัวกิจกรรมภายในจำกัดให้บุคคลอยู่ห่างกัน
3.สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง เป็นพื้นที่ปิด มีกิจกรรมยาวนานในพื้นที่ปิด
และขณะนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กิจการต่างๆ มีมาตรการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยพื้นที่เสี่ยงต่ำ ผู้ให้บริการต้องไม่ป่วย ใส่หน้ากากอนามัยและปรับรูปแบบการจัดการให้มีการเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสระหว่างผู้รับบริการ,สถานที่ให้บริการต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมและจัดการขยะอย่างเหมาะสม จัดให้มีที่ล้างมือเพียงพอ กำหนดเส้นทางเข้าออกที่เหมาะสมและผู้ให้บริการมีระบบคัดกรองผู้รับบริการ ส่วนกิจการความเสี่ยงระดับปานกลาง จะมีข้อปฏิบัติเดียวกัน แต่เพิ่มจำกัดผู้รับบริการตามขนาดพื้นที่อย่างน้อย 4 ตร.ม.ต่อคน,มีการลดรอบระยะเวลาบริการต่อคนให้สั้นขึ้นรวมทั้งตัวสถานที่ต้องจัดระบบระบายอากาศและมีการลงทะเบียผู้เข้ารับบริการ หากเกิดการระบาดโรคจะสามารถติดตามตัวได้ทั้งหมด  ส่วนสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง จะยังชะลอการเปิดออกไปก่อน ทั้งนี้ขณะนี้มีบางกิจการได้รับอนุญาตให้เปิดและผ่านเกณฑ์ตามที่กรมอนามัยกำหนด ได้แก่ ตลาดและร้านสะดวกซื้อ โดยมาตรการผ่านเกณฑ์ในสถานประกอบการร้านสะดวกซื้อ ได้แก่
1.จัดจุดยืนสำหรับลูกค้าที่รอชำระเงินโดยให้เว้นระยะห่าง1.5 – 2 เมตร
2.พนักงานผ่านการอบรมความรู้และการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
3.จัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้พนักงานทุกคนใส่เวลาปฏิบัติงาน
4.ทุกคนที่เข้ามาในร้านสะดวกซื้อ ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
5.มีเจลแอลกฮออล์สำหรับบริการลูกค้าที่บริเวณประตูทางเข้าหรือเคาน์เตอร์รับชำระเงิน

และล่าสุดกรมอนามัย กำลังพิจารณาเกณฑ์สำหรับร้านเสริมสวยและร้านอาหาร เบื้องต้น เกณฑ์ปฏิบัติอาจคล้ายคลึงกับกิจการที่เปิดอยู่ แต่จะเพิ่มเกณฑ์อื่นๆ อีก โดยเกณฑ์ทั่วไปที่กิจการต่างๆควรมี อาทิ  พนักงานทุกคนผ่านการอบรมความรู้และการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 1 ครั้ง , การกำหนดระยะห่างระหว่างผู้ขายของกับลูกค้าอย่างน้อย 1.5 เมตร,มีการทำความสะอาดแผง/โต๊ะ จำหน่ายอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน และการจัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการทุกคนรวมทั้ง ทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรืออนามัย เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการ เร่งปรับตัวให้ได้ตามมาตรฐานของกรมอนามัย เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และสามารถกลับมาเปิดได้ทันทีที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนล็อกดาวน์ ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติได้ที่"ไทยสต๊อบโควิด" (Thaistopcovid หรือ URL stopcovid.anamai.moph.go.th) ของกรมอนามัย ที่จะมีการปักหมุดร้านหรือกิจการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบร้านที่ผ่านเกณฑ์ในละแวกบ้านพักอาศัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าใช้บริการด้วย