7HD ร้อนออนไลน์

สบส.กำหนดเกณฑ์ร้านนวด-สปา พร้อมรับผ่อนผันล็อกดาวน์

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพ-นวดสปาและนวดเพื่อเสริมสวย รับมาตรการผ่อนผันล็อกดาวน์ว่า สบส.ดูแลรับผิดชอบ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งระบุกิจการอยู่ 3 ประเภทได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา และนวดเพื่อเสริมสวย รวมทั้งรับผิดชอบ พ.ร.บ.สถานพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลคลินิก โดยร้านนวดที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สบส. มีอยู่หลายพันร้าน,ร้านสปาอีกกว่า 100 ร้านและมีผู้ให้บริการนวดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประมาณ 150,000 คนทั่วประเทศ ดังนั้นการเตรียมการด้านมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ความสะอาดและสุขอนามัยของบุคคลทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะป้องกันการแพร่โรคระบาดได้และเป็นประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากกิจกรรมนวดเป็นลักษณะที่ให้บริการอย่างใกล้ชิดจึงต้องมีมาตรการเข้มข้นในระหว่างที่รอรัฐบาลพิจารณาผ่อนปรน แต่คลินิกเสริมความงามยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับอนุญาต

ด้านทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส.กล่าวว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานบริการนวดสปาได้กำหนดมาตรการดังนี้
1.มาตรการของผู้ประกอบกิจการต้องมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าใช้บริการ และผู้ให้บริการต้องดูแลสถานบริการให้มีความปลอดภัย เบาะนวดจะต้องมีม่านกันในลักษณะห้องชัดเจนรวมทั้งมีการเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร
2.มาตรการพนักงานต้อนรับ ต้องมีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ แนะนำผู้เข้าใช้บริการว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.มาตรการของผู้เข้าใช้บริการ ต้องให้ความร่วมมือในการคัดกรองก่อนเข้าบริการและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
4.มาตรการของผู้ดำเนินการ สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐานและคัดกรองผู้เข้ารับบริการทุกราย ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการจะต้องมีความสะอาดและปลอดภัย
5.มาตรการของผู้ให้บริการ หากพบว่า มีอาการป่วยจะต้องหยุดให้บริการและรีบไปพบแพทย์ทันที สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้รับบริการที่มาใช้บริการโดยแนะนำให้ผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัย ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดขณะปฎิบัติหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือให้สะอาดและไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
6.มาตรการของพนักงานทำความสะอาด จะต้องสวมเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย และถุงมือ ทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะทุกครั้งหลังให้บริการต่อคนต่อครั้ง ทำความสะอาดบริเวณที่เป็นพื้นที่ใช้สัมผัสร่วมกันวันละ 1-2 ครั้งหรือทุกครั้งที่มีผู้เข้าใช้บริการ และกำจัดขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่างเหมาะสม