ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน 2563

ที่พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน 2563

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2133 โดยทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านการรบ และได้ทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต และมีการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด