7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านโวยรถน้ำของเทศบาลฯ สูบน้ำใกล้บ่อขยะ จ.นครศรีธรรมราช

ชาวบ้านร้องเรียนหลังพบรถน้ำของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สูบน้ำจากแหล่งน้ำข้างภูเขาขยะ มาส่งให้ชาวบ้านในพื้นที่อุปโภค บริโภค

นี่คือ ภาพรถดับเพลิงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำลังสูบน้ำจากบ่อน้ำข้างภูเขาขยะ หลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ทุ่งท่าลาด" ในตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และบรรทุกไปส่งที่แฟลตตำรวจของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยไม่ผ่านกระบวนการใด ๆ ซึ่งภาพดังกล่าว ชาวบ้านสามารถบันทึกไว้ได้

โดยก่อนหน้านี้ เคยมีการนำตัวอย่างน้ำจากบริเวณดังกล่าวไปตรวจสอบ พบว่ามีค่าโลหะหนักปนเปื้อนหลายชนิด มีความเป็นกรดสูง ไม่ควรนำมาอุปโภค บริโภค ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้น พลตำรวจตรี สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบเรื่องแล้ว และได้ประสานผู้บริหารเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ภาพที่ถูกบันทึกได้เป็นการสูบน้ำจากบ่อน้ำ 300 ไร่ ไม่ใช่แหล่งน้ำใกล้ภูเขาขยะ ซึ่งบ่อน้ำแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแล้ว มีเอกสารตรวจวัดคุณภาพน้ำจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าสามารถใช้อุปโภคทั่วไปได้ แต่ไม่สามารถดื่มได้ ซึ่งการสูบน้ำจากบ่อดังกล่าว จะทำเฉพาะช่วงที่ระบบประปามีปัญหา และน้ำดิบขาดแคลนเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่มีฝนตก ทำให้มีน้ำดิบผลิตประปาเพียงพอแล้ว ยืนยันว่าทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำเป็นสำคัญ