7 สีช่วยชาวบ้าน

ประปาหมู่บ้านกันตรง ถูกทิ้งร้างนานกว่า 5 ปี ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่สร้างเสร็จ

ชาวบ้านที่สุรินทร์ เรียกร้องให้ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่สร้างเสร็จ ตอนนี้เจอภัยแล้งเล่นงาน ยิ่งเดือดร้อนหนัก

ชาวบ้านกันตรง หมู่ 8 คุ้มบ้านทุ่งโก ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เรียกร้องให้ตรวจสอบการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ที่กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 5 นครราชสีมา สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างเมื่อปี 2558 ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำ และระบบถังน้ำใต้ดิน ถังสูง รวมถึงระบบส่งจ่ายไปตามครัวเรือน เพื่อให้ชาวบ้านกันตรงได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 แต่กลับไม่มีการเปิดใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งสายไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จนถูกปล่อยทิ้งร้างมาตั้งแต่นั้น

ชาวบ้านบอกว่า เคยทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะแก้ไขเมื่อใด จนตอนนี้ระบบโครงสร้างต่าง ๆ ทรุดโทรมไปมาก ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ยิ่งช่วงนี้เกิดภัยแล้ง ทำให้น้ำกินน้ำใช้ไม่เพียงพอ แม้ชาวบ้านจะช่วยกันทำระบบประปาหมู่บ้านใช้เอง แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ทั้งหมด จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย