7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนชำรุด ไร้งบซ่อมแซม จ.สุราษฎร์ธานี

ชาวตำบลบ้านเสด็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้องทุกข์ผ่าน Ch7HD Social Care เดือดร้อนหนัก จากถนนที่มีทั้งฝุ่นทั้งโคลน

เป็นปัญหาความเดือดร้อน ที่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทนทุกข์มานานร่วม 30 ปี เนื่องจากหน่วยงานเกี่ยวข้องขาดงบประมาณซ่อมแซม นับวันถนนยิ่งพังเสียหายมากขึ้น ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องสัญจรท่ามกลาง ถนนที่มีแต่ฝุ่นเป็นหลุมลึก ช่วงฤดูฝนมีแต่ดินโคลน แต่ต้องทนเพราะเลี่ยงไม่ได้ หากใช้เส้นทางอื่นระยะทางจะไกลกว่า ถนนเส้นนี้ติดเขตเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ แต่ไม่ทราบว่างบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะมาจัดสรรให้หรืออย่างไร เพราะมีการสร้างถนนลาดยางเพียงแค่ 500 เมตรเท่านั้นเอง

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากถนนเข้าหมู่บ้านเสียหายอย่างหนัก เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่จำนวนมาก จนไม่มีสภาพเป็นถนน เดินทางสุดแสนจะลำบาก เคยร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาซ่อมแซม แต่เรื่องกลับเงียบหาย ไม่มีการแก้ไขใด ๆ ปล่อยให้ชาวบ้านต้องทนลำบากอยู่ทุกวัน พิกัดบ้านทับน้ำ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา