7HD ร้อนออนไลน์

จนท.กรมควบคุมโรค เร่งหา ผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ใน กกต.เพิ่ม

เจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมาปฏิิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สำนักงาน กกต.เป็นวันที่ 2 หลังจากเมื่อวานนี้ (27 เม.ย.2563 ) ที่ตรวจไปจำนวน 140 คน โดยแผนการตรวจวันนี้จะเน้นผู้ใกล้ชิดกับผู้อำนวยการสำนักงานวินิจฉัยและคดีเป็นหลัก หลังผู้อำนวยการสำนักดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่นิติกร เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีการติดต่อและทำงานร่วมกัน และการตรวจวันนี้จะมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต.ร่วมตรวจด้วย

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าบ่ายวันนี้จะทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ กกต.ทั้ง 140 คน ในจำนวนนี้รวมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตรวจไปเมื่อวานนี้ซึ่งรวมถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.,นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นการเร่งตรวจเพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ใกล้ชิด 14 คน จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือไม่ และในช่วงบ่าย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ได้เรียกประชุมคณะทำงานโควิด-19 ของสำนักงาน กกต. โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมให้คำแนะนำด้วย ทั้งนี้หากพบว่า ผลการตรวจของ 140 คน ติดเชื้อโควิิด-19 เพิ่มอาจมีการพิจารณาปิดสำนักงาน กกต. หลังจากก่อนหน้านี้ใช้วิธิสลับกันมาทำงาน หรือ ให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from home)