เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ยิ้มออก พ่อค้าแม่ค้า จ.นครราชสีมา เตรียมเปิดตลาดนัดขายสินค้า 5 หมวด 29 เม.ย.นี้

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีมติให้เปิดตลาดนัดในวันที่ 29 เมษายนนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยอนุญาตให้สามารถจำหน่ายสินค้าใน 5 หมวด คือ อาหารสด, สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน, เครื่องครัว, สินค้าชำระความสะอาด และสินค้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน

ส่วนสินค้าเบ็ดเตล็ดจำพวกกิ๊ฟช็อป, เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, สินค้า 20 บาท ยังไม่อนุญาตให้จำหน่าย ส่วนมาตรการผ่อนปรนกลุ่มร้านอาหาร, ร้านตัดผม และห้างสรรพสินค้า ต้องรอเวลาให้สอดคล้องกับแนวทางของ ศบค.

แต่การเปิดตลาดนัดจะต้องแจ้งขอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน และต้องระบุสถานที่จัดตลาดนัด, มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างชัดเจน เช่น จัดให้มีช่องทางเข้าออกที่ชัดเจน, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ระหว่างผ่านช่องทางเข้าออกและจุดยืนซื้อสินค้า, การตั้งแผงห่างอย่างน้อย 2 เมตร

ผู้มาใช้บริการและผู้ค้าต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่ตลาดนัด, ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคเป็นระยะ, จัดจุดจอดรถเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายไม่แออัด, จัดถุงขยะตามจุดต่างๆ และถังขยะติดเชื้อให้เพียงพอสำหรับทิ้งหน้ากากหรือกระดาษชำระ, ต้องทำความสะอาดสถานที่ทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า, จัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ, ไม่ควรให้ผู้ซื้อหยิบจับสินค้าโดยตรง และหลีกเลี่ยงการส่งต่อสินค้า รับเงิน ทอนเงิน ใส่มือผู้ซื้อโดยตรง

ส่วนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอำนวยความสะดวก วางระบบดำเนินการตลาดนัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ค้าและผู้ซื้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด