เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้พิการ 1,000 บาท รวม 2 ล้านคนเยียวยาโควิด-19

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ (28 เม.ย.) ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม  และความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ จำนวน  2,000,000 คน คนละ 1,000 บาท

ครม.ยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 หลัง ครม.มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น 1,000 บาท แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี) จำนวน 1,000,000 คน