เช้านี้ที่หมอชิต

เกษตรกรวอนรัฐช่วยฟื้นฟู นอกเหนือเงินเยียวยาพิษโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวสวนมะม่วงในจังหวัดอ่างทอง บอกว่า รู้สึกดีใจที่รัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาให้ เพราะได้รับผลกระทบอย่างมาก จากวิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้ผลผลิตที่ปลูกไว้ไม่สามารถส่งออกได้ และยังมาถูกภัยแล้งเล่นงานซ้ำ ซึ่งนอกจากเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทแล้ว พวกเขายังอยากขอให้รัฐบาลช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากนี้ด้วย

สวนมะม่วงเนื้อที่กว่า 25 ไร่ ที่ปลูกมานานกว่า 20 ปี ในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เริ่มยืนต้นตายจากสภาพภัยแล้ง ตามพื้นดินยังมีผลมะม่วงที่ไม่สามารถส่งขายได้ ถูกปล่อยทิ้งเกลื่อน เพราะหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศได้ ส่วนการขายในประเทศเอง ก็ไม่มีแม่ค้ามารับ และโรงดองมะม่วงที่เคยรับจากสวนก็ปิดกิจการชั่วคราวอีก

เจ้าของสวนมะม่วง บอกว่า ก่อนหน้านี้อำเภอสามโก้ เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกมะม่วงส่งออกสำคัญของจังหวัดอ่างทอง มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีนและญี่ปุ่น ปกติช่วงนี้ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดเอ จะส่งออกได้ในราคากิโลกรัมละ 90 บาท แต่ปีนี้เมื่อมีโรคโควิด-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ แม้จะนำมาแปรรูปและลดราคาต่ำสุด จนมะม่วงเกรดเอเหลือกิโลกรัมละ 10 บาท เพื่อส่งบางส่วนขายในประเทศแทน แต่ก็มีผลผลิตเสียหายไปแล้วรวมกว่า 10 ตัน จึงต้องการให้รัฐบาลเข้ามาเยียวยาด้วย

ประธานสภาเกษตรกร บอกว่า ในจังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่การเกษตรมากกว่า 400,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว และสวนมะม่วง แม้ว่าหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 เกษตรกรจะยังพออยู่ได้ เพราะมีข้าวที่ปลูกไว้ และพืชผักในสวนเลี้ยงปากท้อง แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ทำให้พวกเขามีหนี้สิน ซึ่งนอกจากเงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือนแล้ว ก็อยากขอให้ภาครัฐมีแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูการเกษตรในระยะยาวด้วย

สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ระบุว่า ล่าสุดมีข้อมูลเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างถูกต้อง ทั้งจังหวัดประมาณ 19,000 ครัวเรือน