เกาะกระแสออนไลน์

ไขข้อสงสัย! การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาโควิด

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเกษตรกร แนะการปรับปรุงข้อมูลการปลูก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการ อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 15,000 บาทต่อครัวเรือน แบ่งจ่าย 3 เดือน (พ.ค. 63 - ก.ค. 63) ทางกรมส่งเสริมการเกษตรระบุว่า การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนี้จะใช้ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์

สำหรับเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปี 2562 แล้ว ข้อมูลจะเข้าเงื่อนไขการได้รับเงินแล้ว ถ้าปีนี้มีการทำกิจกรรม ต้องติดต่อ สำนักงานเกษตรออำเภอที่ขึ้นทะเบียน เพื่อปรับปรุงกิจกรรมเป็นปี 2563 แต่หากยังไม่มีการปลูก ไม่จำเป็นต้องมาปรับปรุง ในส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูล และมีการปลูกจริง เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เตรียม นำบัตรประชาชนและเอกสารที่ดิน และเอกสาร ทบก.01 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ไปปรับปรุงที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เลย

พร้อมทั้งยังได้แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า กรณีเกษตรกรทำการปลูกพืชจริงแล้ว 15 วัน อย่าง ข้าวและพืชอายุสั้น ต้องปรับปรุงทุกรอบการผลิต ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้น แนะนำให้ปรับปรุงทุกปี โดยสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เอง ด้วยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ farmer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูกอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ดาวน์โหลด แบบ ทบก.01 ได้ที่  : http://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/04/29/382.jpg

 
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/04/29/81ch7image.jpg
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Digital DOAE ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เคาะแล้ว! ครม.อนุมัติ เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน
- ไขข้อข้องใจ ทะเบียนเกษตรกร คืออะไร? ก่อนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Farmbook รับเงินเยียวยา
- แนะขั้นตอนการลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook
- เตือน!เกษตรกรรีบลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 บาท www.farmer.doae.go.th