7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี

ณัฐชนน Love วันนี้ พาไปชมตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี ซึ่งสามารถทำให้หน้ากากอนามัยแบบ N95 ที่บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้ สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง โดยที่เส้นใยและประสิทธิภาพในการกรองยังเหมือนเดิม ติดตามจากรายงาน

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศที่มีความต้องการและขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยด้วยการฉายแสงยูวีบนเส้นใยของหน้ากากอนามัย N95 สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดอีโคไลได้ภายใน 1 นาที และสามารถนำหน้ากากอนามัยมาฉายรังสียูวีเพื่อฆ่าเชื้อครั้งละ 20 นาที ทำซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและประสิทธิภาพในการกรอง

นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ยังหาได้ง่ายภายในประเทศ และราคาไม่แพง ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของมาตรฐานสากลตามหลักเครื่องมือแพทย์ ทำให้มั่นใจได้่ว่าจะใช้ได้อย่างปลอดภัย และที่สำคัญตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวียังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์การแพทย์ได้อีกด้วย

เบื้องต้น มจพ. นำร่องส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลไปแล้วจำนวน 5 เครื่อง และและจะทยอยส่งมอบให้ครบทั้ง 111 โรงพยาบาลทั่วประเทศที่แจ้งความประสงค์ของรับตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี จำนวนกว่า 200 เครื่อง คาดว่านวัตกรรมนี้จะสามรถช่วยบรรเทาความต้องการหน้ากากอนามัยที่ขาดแคน ให้แพทย์และพยาบาลให้หน้ากากอนามัยที่มีอยู่ได้อย่างมั่นใจและใช้ได้นานขึ้น