ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานภาคเอกชน สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ "ก้าวผ่าน COVID-19 ไปด้วยกัน"  ในมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการระดมทุนจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาโรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานและคณะบุคคล ร่วมบริจาคเงิน 5 คณะ

จากนั้น เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการนำเทคโนโลยี 5G สนับสนุนบริการทางการแพทย์ หรือ "5G Total Telemedicine Solutions" ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และโรคเรื้อรังอื่น ๆ ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถานศึกษาในเครือ ซึ่งมีการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G สนับสนุนการบริการพัฒนาระบบประมวลผล AI อัจฉริยะสำหรับเครื่อง CT Scan ปอด, ส่งมอบหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19, สนับสนุนสมาร์ต ดีไวซ์ เครือข่าย และแอปพลิเคชันแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปรึกษาแพทย์ทางไกล และสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Smart Class Room

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด