ห้องข่าวภาคเที่ยง

นักศึกษา มช.พอใจ มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมให้ หลังผู้ปกครองหลายคนขาดรายได้

หลังจากที่เครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมลงอีก จากเดิมที่เคยประกาศไว้แค่ 10 % เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะขณะนี้มีผู้ปกครองหลายรายขาดรายได้ จากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของ ศบค.

เรื่องนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งให้กับเครือข่ายนักศึกษาทราบว่า หลังมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติแล้วว่า ให้ลดค่าเทอมกับนักศึกษาในคณะหรือสาขาที่จ่ายค่าเทอมไม่เกิน 45,000 บาทเท่านั้น โดยจะลดให้ในเทอม 1 และเทอม 2 ของปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้ และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา "2562" หรือ ซัมเมอร์ จะปรับลด 2,250 บาท

ส่วนคณะและหลักสูตรที่มีค่าเทอมมากกว่า 45,000 บาท เช่น คณะวิศวกร คณะแพทยศาสตร์ ยังคงสัดส่วนการลด 10% ทั้ง 2 เทอมเหมือนเดิม และมาตรการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ อาจพิจารณาปรับลดค่าหอพักของมหาวิทยาลัยอีก 10% ไม่รวมกับนักศึกษาที่อยู่หอพักนอก

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย จะจัดสรรทุนให้เปล่าจำนวน 150 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม โดยทางมหาวิทยาลัยได้สำรวจและพบว่ามีนักศึกษาประมาณ 30 % ที่ผู้ปกครองมีรายได้ทั้งปีไม่ถึง 150,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป 

หลังจากนี้ หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ทางมหาวิทยาลัย ก็จะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ แต่ถ้าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ก็ได้เตรียมงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ไว้บริการนักศึกษาแล้วเช่นกัน