ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เงินอุดหนุนวัดสร้างเมรุ 9 ปีแล้วยังใช้งานไม่ได้

เมรุเผาศพพร้อมเตาเผาปลอดมลพิษ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดภาวนาราม ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาให้ก่อสร้างปี 2554 ใช้เงินอุดหนุน 7.5 ล้านบาท ที่ได้รับจาก อบจ.สมุทรปราการ จ่ายเป็นค่าจ้าง แต่ก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญาปี 2555 นี่คือหลักฐานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ตรวจพบ โดยมี "คอลัมน์หมายเลข 7" ร่วมขยายผลเรื่องนี้เดือนมิถุนายนปี 2555 ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน เนื่องจากเมรุเผาศพชำรุดเสียหาย จึงไม่เปิดใช้งาน

เจ้าอาวาสวัดภาวนาราม บอกว่า วันที่ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องโอนเงิน 6,000,000 บาท ให้ผู้รับเหมาที่มาพร้อมกับสัญญาและแบบก่อสร้าง โดยวัดไม่ได้เป็นผู้เลือกผู้รับเหมา นอกจากนี้ปี 2555 อบจ.สมุทรปราการ จะให้เงินอุดหนุนวัดภาวนารามอีก 15 ล้านบาท ใช้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาวันที่ 6 มิถุนายน 2555 มีเงื่อนไขวัดต้องโอนเงินงวดแรกให้ผู้รับเหมา 10.5 ล้านบาท แต่หลังจาก สตง. เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำป้องกันไม่ให้วัดถูกใช้เป็นทางผ่านของเงินให้แก่ผู้มีอำนาจ เจ้าอาวาสวัดภาวนารามจึงคืนเงินอุดหนุนให้ อบจ.สมุทรปราการ

ล่าสุด คอลัมน์หมายเลข 7 และ อดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าเมรุเผาศพวัดภาวนารามชำรุดเสียหายอย่างมาก แต่มีการก่อสร้างศาลาเพิ่มเติม เจ้าอาวาสวัดภาวนารามชี้แจงข้อมูลนี้กับ คอลัมน์หมายเลข 7 ทางโทรศัพท์ 

ส่วนเงิน 3.5 ล้านบาท ที่ สตง., องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และช่อง 7 สี ช่วยกันรวบรวมและมอบให้วัดภาวนาราม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เจ้าอาวาสนำไปจ่ายเป็นค่าจ้างถมที่ เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์

การตรวจสอบเรื่องเงินอุดหนุนวัด ส่งผลให้ปี 2560 กระทรวงมหาดไทย และมหาเถรสมาคมออกระเบียบปฏิบัติที่รัดกุมเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนวัด


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7