7HD ร้อนออนไลน์

กรมอนามัย แนะ 4 ข้อปฏิบัติร้านตัดผม-เสริมสวยเปิดบริการได้ปลอดโควิด-19

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในสถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย ตามมาตรการผ่อนปรนร่วมกับผู้แทนสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย พร้อมกล่าวว่า จากที่ ศบค.ผ่อนปรนให้ร้านตัดผม-เสริมสวยเปิดให้บริการได้ในวันที่ 3 พ.ค.นี้ เพื่อป้องกันโรคระบาดในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการทุกคน ต้องให้ความสำคัญด้านความสะอาดปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและลูกค้าผู้ใช้บริการและปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคนที่ให้บริการในร้านตัดผม เสริมสวย(เฉพาะตัด สระ ไดร์)ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ 
2.จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอโดยให้พนักงานทุกคนสวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและสวม Face shield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน      
3.กำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าคนต่อไป
4.ห้ามให้บริการอื่นๆ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับใบหน้าของลูกค้าหรือถ้าใช้ใบมีดโกน ให้เปลี่ยนใบมีดกับลูกค้าทุกคนห้ามใช้ซ้ำ

สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในร้านควรจัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้าที่บริเวณประตูทางเข้า หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงินทุกจุดอย่างเพียงพอ มีระบบระบายอากาศที่ดีโดยมีการไหลของอากาศภายในอาคารได้มาตรฐาน ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ที่นั่งรอรับบริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง,ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว ส่วนอุปกรณ์ในการเสริมสวย เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการกับลูกค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 เปอร์เซ็นต์และจัดเก้าอี้บริการลูกค้าไม่ให้แออัดโดยมีระยะห่างกัน 1.5 - 2 เมตร
ส่วนผู้มารับบริการควรนัดคิวการตัดผมเสริมสวยล่วงหน้าเพื่อลดเวลานั่งรอและอยู่ในสถานที่ร่วมกัน เมื่อเข้ามาในร้านเสริมสวยต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้ามาในร้านและหลังชำระเงิน