เกาะกระแสออนไลน์

เช็กมาตรการใช้ไฟฟรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.1 1.1.2 และ 1.2

กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ออกมาชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ชำระค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า และขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 เงื่อนไข ดังนี้

1. หน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า หน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง
2. หน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน
3. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)
4. หน่วยการใช้ไฟฟ้า เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/05/01/1795436969_3549063625123085_3848015737704677376_n.jpg

 
 
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวมทุกช่องทางลงทะเบียน www.pwa.co.th ขอคืนเงินประกันน้ำประปา
- มาดูกัน จะได้เงินคืนค่าประกันการใช้น้ำประปา www.pwa.co.th เท่าไร?
- เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมมาตรา 33 ลูกจ้าง นายจ้าง เยียวยาโควิด-19