เจาะประเด็นข่าวค่ำ

พล.อ.ประวิตร สั่งเร่งช่วยแรงงานไทย-ต่างชาติ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ช่วงเช้าที่ผ่านมา (1พ.ค.63) พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปที่กระทรวงแรงงาน เพื่อมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวง   เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตรได้เน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติม ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว

โดยจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน และขอชะลอการนำเข้าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านทุกขั้นตอน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมย้ำว่าต้องมีแผนรองรับหลังจากสถานการณ์ผ่อนคลายลง

รองนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ว่างงาน   เร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีการว่างงาน ให้แก่ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วน ไม่ให้ตกหล่น รวมทั้งช่วยเหลือการฝึกอาชีพ ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และหางานให้ทำอย่างเร็วที่สุด

ส่วนแรงงานในภาคประมง พลเอกประวิตรย้ำว่า  ต้องดูแลไม่ให้เกิดการขาดแคลน และต้องไม่ให้มีการละเมิดสิทธิแรงงาน พร้อมสั่งการให้กำหนดมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน การพัฒนาทักษะ และการประกอบอาชีพในรูปแบบที่เหมาะสม กับกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ / ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านเพื่อให้มีรายได้พอเพียง และบรรเทาภาระหนี้สินของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยย้ำว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง