เจาะประเด็นข่าวค่ำ

สนามบินเชียงใหม่ กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเปิดบินในประเทศวันแรก

บรรยากาศที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการและสายการบินภายในประเทศบางส่วนกลับมาให้บริการตามปกติอีกครั้ง วันนี้เป็นวันแรก (1 พ.ค. 63) มีผู้โดยสารทยอยมาขึ้นเครื่อง โดยผู้โดยสารกลุ่มแรกกว่า 100 คน เดินทางเส้นทางเชียงใหม่-ดอนเมือง กับสายการบินนกแอร์ เวลา 10.45 น. เดินทางมาเช็กอินและโหลดสัมภาระ ส่วนผู้โดยสารเที่ยวแรกที่เดินทางมากับสายการบินนกแอร์ถึงเชียงใหม่ เมื่อเวลา 10.15 น. เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองโรคอย่างเข้มงวด

สายการบินที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งมี 4 สายการบิน คือ ไทยแอร์เอเชีย, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ต เส้นทาง เชียงใหม่-ดอนเมือง, เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ และเชียงใหม่-หาดใหญ่ ทั้งไปและกลับรวมทั้งหมด 24 เที่ยวบิน