ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ตำบล ประกอบด้วย บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2, บ้านนาคำ หมู่ที่ 4, บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10, บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง และบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8, บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลพังขว้าง รวม 6 หมู่บ้าน 145 ครัวเรือน สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นอกจากนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโควิด-19 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร จำนวน 12 อำเภอ รวม 50 กล่อง เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ ขณะทำการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด