ข่าวภาคค่ำ

ขนส่งฯ ทยอยเปิดให้บริการขอใบขับขี่ เปิดจองคิวผ่านแอปฯ ตั้งแต่ 3 พ.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก พร้อมทยอยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป ซึ่งผู้ใช้บริการต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชันล่วงหน้าก่อน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป จะเริ่มทยอยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ในกระบวนการเฉพาะที่ไม่มีการอบรม เช่น การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี, การขอใบอนุญาตขับรถทดแทน เนื่องจากสูญหาย, การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ, การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วแต่กรณี หรือการขอรับ และต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ของผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ในกลุ่มผู็ที่ได้รับการอบรมผ่าน ระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้จะเข้าไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก จะต้องจองคิวขอดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อน ซึ่งจะเริ่มเปิดระบบจองคิวตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่, การเรียนการสอนที่โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง กลุ่มนี้ยังคงงดการให้บริการออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอื่น