7HD ร้อนออนไลน์

จ.นครศรีฯ เข้มให้บุคคลมาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 กักตัว 14 วัน

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกล่าวว่า การรับมือกับกระแสการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนจากนอกพื้นที่โดยเฉพาะจากจังหวัดภูเก็ต ที่มีจำนวนหลายพันคนว่า หวังว่าทุกคนที่เข้ามาจะแข็งแรงดี เพราะได้กักตัวอยู่ที่ภูเก็ตมากกว่า 14 วันแล้ว ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าห้ามเข้า เพราะผู้ที่เดินทางเข้ามาอาจจะเดือดร้อน เช่น ตกงาน จึงกลับคืนถิ่นบ้านเกิด เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะเข้ามาพักในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อสม. โดยต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน แยกตัวเองและของใช้จากบุคคลภายในบ้าน สังเกตอาการตัวเอง และสวมหน้ากากอนามัย ไม่ออกไปนอกบ้าน หากมีอาการป่วยให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีโดยจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ ยังกล่าวถึงการเตรียมเปิด 6 กิจการและกิจกรรมวันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.63) ในพื้นที่ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปิดศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าทุกแห่งในจังหวัด  โดยมอบให้พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์หากเข้าข่ายองค์ประกอบเป็นห้างสรรพสินค้าต้องปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ยกเว้นส่วนของการจำหน่ายอาหาร,ซุปเปอร์มาร์เก็ต,ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดต่อการดำรงชีพ,ธนาคารและสถานบันการเงิน รวมทั้งร้านอาหาร,ร้านตัดผม เฉพาะบริการสระ ตัดและไดผมซึ่งไม่อนุญาตให้นั่งรอภายในร้าน , สวนสาธารณะ ที่พร้อมเปิดบริการพรุ่งนี้โดยได้ย้ำให้จัดพื้นที่ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ผู้มาใช้บริการ และมีเส้นทางเข้า-ออก ตลอดจนต้องคัดกรองไข้ผู้มาใช้บริการด้วย