สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

บุกจับหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์หนีภาษี ไม่ผ่าน อย.

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย., กรมการค้าภายใน, สำนักงานเขตทวีวัฒนา และตำรวจนครบาล 7 เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 133 หมู่ 2 แขวงและเขตทวีวัฒนา ซึ่งมีลักษณะเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น พบว่าชั้นล่างเป็นที่เก็บสินค้าเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หลายรายการ ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน 28,250 ชิ้น แอลกอฮอล์ชนิดเจลจำนวนมาก แผ่นกรองหน้ากากอนามัย จำนวน 8,200 ห่อ และชุดป้องกันไวรัส หรือ PPE จำนวน 1,800 ชุด รวมมูลค่าประมาณ 5,000,000 บาท โดยมีนายต้น อบปิ่น เป็นผู้ครอบครอง

สืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศูนย์ DSI COVID-19 ขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษในกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม โดยเฉพาะข้อมูลการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ที่จำเป็นต้องใช้อุปโภคในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จำพวกหน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับข้อมูลมาว่า สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยไม่ผ่านวิธีการศุลกากร และสินค้าบางชนิดมีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือการแพทย์ และ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ลักลอบรายอื่นต่อไป

จึงฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ และมีแหล่งจำหน่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า สามารถป้องกันเชื้อได้หรือไม่ หากมีข้อมูลการกระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลมายังเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือโทรสายด่วน DSI Call Center 1202 โดยจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ