7HD ร้อนออนไลน์

ยะลาพบผู้ป่วยโควิด-19 ถึง 40 ราย ต้องรอผลตรวจซ้ำ

วันนี้ (3 เม.ย.63) นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวถึงยุทธการเชิงรุก (Active case finding) ของจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.- 2 พ.ค. 2563 ในการพุ่งเป้าค้นหาคัดกรองตรวจเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อผู้ป่วยมาก่อน และหาผู้มีความเสี่ยงครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อให้พบผู้ติดเชื้อระยะแรก ได้รับการรักษาเร็ว ลดการแพร่เชื้อ หยุดยั้งการระบาดก่อนเดือนรอมฎอน  ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

จากการค้นหาเชิงรุก (Active case finding) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง 9 กลุ่มเป้าหมาย รวม 3,277 ราย ได้แก่
1.ผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาจากต่างประเทศมาเลเชีย อินโดนีเชีย ปากีสถาน
2. ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเชีย
3.ผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่
4.ผู้ที่ร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะห์ 
5.กลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านที่ปิดพื้นที่ 
6.ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
7.ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
8.กลุ่ม Local Quarantine
9.อื่นๆ

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อ (Swab) ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 24 เม.ย. 2563 พบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 20 ราย ในเขต อ.เมือง 3 ราย อ.ยะหา 3  ราย และ อ.บันนังสตา 14 ราย ทั้งนี้ ทีมสอบสวนโรคจังหวัดยะลาได้ทำการสอบสวนค้นหาความเชื่อมโยงจากผู้ติดเชื้อยืนยัน 20 ราย พบผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกันรวมจำนวน 671 ราย ซึ่งได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจผลพบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 6 ราย ซึ่งพบผู้ป่วยใน อ.บันนังสตา 5 ราย และ อ.ยะหา 1 ราย และได้ทำการสอบสวนโรคทั้ง  6 ราย โดยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดได้เพิ่มอีก 311 ราย

นพ.สงกรานต์ กล่าวต่อว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2563 ได้รับรายงานผลการตรวจหาเชื้อจากผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 311  ราย ผลปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 40 ราย ซึ่งพบในเขตพื้นที่ อ.เมือง 4 ราย อ.ยะหา 24 ราย อ.บันนังสตา 7 ราย และ อ.รามัน 5 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุดตั้งแต่มีการรายงานของจังหวัดยะลา จึงเป็นข้อสังเกตให้มีการดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อใหม่เพื่อส่งตรวจยืนยันอีกครั้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา คาดว่าจะทราบผลยืนยันชัดเจนภาย 1-2 วันนี้