เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ยะลาพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 40 คน – ศบค.สั่งเก็บตัวอย่างส่งตรวจซ้ำ ยืนยันผล

ทีมปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปูพรมลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 40 คน ในจำนวนนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา 23 คน แบ่งเป็น พื้นที่หมู่ที่ 2 จำนวน 16 คน หมู่ที่ 4 1 คน หมู่ที่ 5 1 คน หมู่ที่ 6 5 คน โดยผู้ป่วยที่พบมีเด็กอายุ 3 – 9 ขวบ จำนวน 5 คน

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จากการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกของจังหวัดยะลา ผลจากห้องปฏิบัติการพบผู้ติดเชื้อ 40 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มาจากต่างประเทศและถูกกักตัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา โดยทั้งหมดถูกตัวส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาล และแยกกักแล้ว แต่เนื่องจากยังมีความผิดปกติหลายอย่าง จึงขอสอบสวนโรคใหม่ และตรวจเชื้อใหม่อีกครั้ง

ด้าน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. บอกว่า จากการตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ 8 อำเภอของยะลา จำนวน 311 คน มีผลยืนยันติดเชื้อ 40 คน บางอำเภอพบเชื้อมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องดี แต่ทาง ศบค.ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องที่สุด โดยใช้มาตรฐานที่เชื่อถือได้ จึงมีมติให้สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างใหม่ทั้งหมด โดยยืนยันว่าจะไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอน