7HD ร้อนออนไลน์

เกาะเกร็ดพร้อมเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวแล้ว

วันนี้ (3 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งทีมจิตอาสาออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามวัดและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ บนเกาะเกร็ด หลังรัฐบาลมีประกาศผ่อนปรนเพื่อเตรียมมาตรการรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวบนเกาะเกร็ด ในโครงการร่วมใจต้านภัย ทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยวันนี้มีการฉีดพ่นยาบริเวณวัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม และวัดเสาธงทอง โดยฉีดพ่นยาอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร พิพิธภัณฑ์ มณฑปพระนอน กุฏิ ศาลาสวดอภิธรรม ห้องน้ำ ศาลานั่งพักที่มีประชาชน และจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังบริการฉีดพ่นร้านค้าในตลาดโอท็อปของเกาะเกร็ดตลอดเส้นทาง เพื่อฆ่าและทำลายเชื้อโรค
   
จากการสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบนเกาะเกร็ดต่างบอกว่าพร้อมปฎิบัติตามคำสั่งของจังหวัด แม้จะกลัวเรื่องโรคระบาดบ้างก็ตาม แต่ก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวบ้าง เพื่อให้คนค้าขายสามารถทำมาหากินได้ในช่วงวิกฤติเช่นนี้ อย่างไรก็ตามบนเกาะเกร็ด ได้มีการตั้งมีจุดคัดกรองโรคก็น่าจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง และทางเกาะเกร็ดยังมีมาตรฐานให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากทุกคน มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือทุกร้าน ส่วนร้านอาหารก็เว้นระยะตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้ามาในเกาะเกร็ดจะต้องปฏิบัติตามทุกคน พ่อค้าแม่ค้าหลายคนจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวกัน
  
น.ส.สุพัตรา เกตุเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.เกาะเกร็ด กล่าวว่าหลังจากจังหวัดนนทบุรีส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะเกร็ดแล้ว จากนี้ ทางเกาะเกร็ดก็พร้อมเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยว พร้อมกับวางมาตรารป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดคือ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเดินทางข้ามมาเกาะเกร็ดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน หากไม่สวมจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเกาะโดยเด็ดขาด และผู้ที่ข้ามเกาะมาจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดทุกคน โดยมีฝ่ายปกครองคอยควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของคนบนเกาะเกร็ดและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว คาดว่าสัปดาห์หน้าเกาะเกร็ดก็จะพร้อมรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการที่เตรียมการเอาไว้ เพราะวันนี้ที่มีคำสั่งผ่อนปรน คลายล็อก ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามมาเที่ยวบนเกาะแล้วบางส่วน