ข่าวเด็ด 7 สี

จับแก๊งมอดไม้ได้พร้อมของกลาง จ.นราธิวาส

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ตรวจพบการบุกรุกแผ้วถางป่าต้นน้ำสายบุรี พื้นที่ “ดุซงญอ” อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จับกุม นายอนันต์ ศรีรัตน์ คนขับรถแบ็คโฮ และ นายฮาแว ราพู พร้อมเลื่อยยนต์ ยึดได้ทั้งไม้ซุงและไม้แปรรูป รวมผืนป่าที่ถูกโค่นไป กว่า 2 ไร่ 1 งาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง