ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ปิ่นโตใส่อาหาร ปลอดโรค ช่วยโลกลดขยะ

ในวันที่เราต้องหันมาพึ่งพาการสั่งอาหารออนไลน์กันมากขึ้น รวมถึงอาหารบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานำออกมาแจกจ่าย ช่วงภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ในทางกลับกันเป็นการเพิ่มปริมาณขยะมากขึ้นถึง 6,300 ตันต่อวัน ทั้งถุงพลาสติก กล่องบรรจุอาหาร ทำให้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จึงผุดไอเดีย ประสานกลุ่มจิตอาสานำปิ่นโต มาเป็นภาชนะใส่อาหารแทนถุงพลาสติก ซึ่งสามารถล้าง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ภายใต้สโลแกน “ล้างเอง ใช้เอง ไม่เกรงเชื้อ”

เบื้องต้น นำปิ่นโตเกือบ 100 เถามาสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อใช้บรรจุข้าว และอาหาร ไว้ค่อยบริการทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ ทั้งในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสนาม และกลุ่มผลิตหน้ากากอนามัยผ้า ของทางมหาวิทยาลัย ทำให้ในแต่ละวันปริมาณขยะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

แม้จะยังไม่สามารถบริหารจัดการ เรื่องของขยะให้ลดน้อยลงได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยการนำปิ่นโตมาเป็นภาชนะใส่อาหาร วันละ 1 มื้อ ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาปริมาณขยะ ที่สำคัญยังมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารอีกด้วย

แนวคิดนี้คุณผู้ชมสามารถนำปิ่นโตไปผูกกับร้านอาหารที่วางใจ แทนกล่องกระดาษ และถุงพลาสติก เวลาสั่งอาหารมารับประทาน เพราะนอกจากจะปลอดภัยจากโรคแล้ว ยังเป็นการช่วยโลกให้น่าอยู่อีกด้วย