เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ประกันสังคมเร่งนายจ้างรับรองลูกจ้างว่างงาน ยืนยันมีเงินเพียงพอ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม มีผู้ประกันตนยื่นขอใช้สิทธิเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยหลังโรคโควิด-19 ระบาด จำนวน 1,174,841 คน จากการตรวจสอบพบว่ามีคนที่ยื่นซ้ำ และไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 219,537 คน เมื่อหักออกแล้วเหลือผู้ได้รับสิทธิ 958,304 คน

โดยประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน และจนถึง 2 พฤษภาคม จ่ายไปแล้ว 455,717 คน วงเงิน 2,354 ล้านบาท เหลืออีก 207,895 คน เจ้าหน้าที่จะเร่งจ่ายโดยเร็ว แต่ยังมีผู้ประกันตนอีกกว่า 294,600 คน ที่รอนายจ้าง 50,000 ราย มารับรองสิทธิ จึงขอความร่วมมือจากนายจ้างทุกรายรับรองสิทธิโดยเร็ว เพื่อให้ลูกจ้างที่เหลือได้รับเงินชดเชย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า มีเงินเพียงพอสำหรับการจ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีสิทธิทุกคน

ด้าน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ ยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทุกกรณี โดยเงินในกองทุนประกันสังคมทั้งหมดประมาณ 2 ล้านล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 82 นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ และอสังหาริมทรัพย์ จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่ากองทุนประกันสังคมมีความมั่นคง