เช้านี้ที่หมอชิต

มท.ส่งหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯ หลังผ่อนมาตรการป้องกันโรค ร้านไหนฝ่าฝืนสั่งปิดได้

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด หลังผ่อนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หากพบร้าน หรือสถานที่ไหนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด หรือควบคุมไม่ได้ ให้อำนาจสั่งปิดได้ทันที

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด

โดยระบุว่า จากข่าวที่ออกหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ 3 ข้อ คือ

1. จัดระเบียบร้าน และกำชับผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามกฎหมาย และถูกสั่งปิดสถานประกอบการ หรือสถานที่นั้น

2. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

3. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้กำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง