7 สีช่วยชาวบ้าน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองช้าง จ.อุบลราชธานี

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 อุบลราชธานี ตรวจสอบการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าดำเนินการไม่เรียบร้อย

ภายหลังชาวบ้านบ้านหนองช้าง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐให้ตรวจสอบการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (Hybrid System) เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่าดำเนินการไม่เรียบร้อย เพราะใช้เวลาก่อสร้างเพียงไม่นานก็แล้วเสร็จ

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ นายสาธิต อ้วนดวงดี หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า การก่อสร้างเป็นไปตามขั้นตอนการทำประชาคม ที่ชาวบ้านต้องการให้มีระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน ที่สูงถึงเดือนละ 9,000-10,000 บาท โดยมีการทำประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่ถึง 3 ครั้ง

ซึ่งหลังมีการร้องเรียน ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 ได้ร่วมกับประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบการก่อสร้างแล้ว พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมา กระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งหมด