ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าตรวจสอบ 2 โครงการ อบต.บึงบา

จากกรณีที่คอลัมน์หมายเลข 7 นำเสนอข่าวความเดือดร้อนของผู้พิการ หลังมีประกาศของ อบต.บึงบา ให้ย้ายโรงเพาะเห็ดออกจากพื้นที่ ภายใน 30 วัน และตัดน้ำตัดไฟในช่วงเช้าวันเดียวกัน

โดยปลัด อบต.บึงบา ระบุจะใช้พื้นที่ทำโครงการอื่น หลังพบการบริหารงานไม่โปร่งใส ขณะที่คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลจากเลขาธิการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เบื้องต้นไม่พบความผิด

ส่วนโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์ไพศรี ค่าจ้าง 8,200,000 บาท ชาวบ้านร้องเรียนให้ อบต.บึงบา ทบทวนแบบก่อสร้างกรณีถมปิดคลองจันทร์ไพศรี ที่อยู่กึ่งกลางคู่ขนานถนน และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป 4 เหลี่ยม หรือบล็อกคอนเวิร์ส ระบายน้ำแทน หากท่อระบายน้ำอุดตันจะดูแลรักษาลำบาก อีกทั้งถนนสายนี้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องตระกูลจันทร์ไพศรี โอนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เมื่อปี 2526 ซึ่งเดิมก็มีคลองส่งน้ำ

มีรายงานจากอำเภอหนองเสือ ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งให้ปลัด อบต.บึงบา ไปปฏิบัติหน้าที่ อบต.บึงบอน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม เพื่อลดความขัดแย้งในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง 2 เรื่อง และให้ อบต.บึงบา จัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใหม่ แต่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงยังไม่ได้เริ่มทำประชาคม

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7