เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ลูกจ้างนับพันทะลัก สนง.ประกันสังคมเชียงใหม่ ขอเงินชดเชยเพิ่ม ทำแออัด-เกิดโกลาหล

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวนมากไปที่สำนักงานประกันสังคม ที่อยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดต่อสอบถามและขอยื่นเรื่องรับเงินชดเชยเพิ่ม หลังมีการแชร์ข้อความ และบอกต่อกันว่าทางสำนักงานเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว
โดยผู้ประกันตนที่เดินทางมาพร้อมกันนับพันคน พากันต่อแถวยาวเหยียดด้านหน้าสำนักงานจนแออัด บางช่วงเกิดความโกลาหลเนื่องจากไม่พอใจเจ้าหน้าที่ ที่ขอความร่วมมือให้เว้นระยะห่างในการต่อแถว

กลุ่มคนที่มากันมากในวันนี้ (5 พ.ค.63) ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนที่นายจ้างหยุดกิจการเอง โดยที่รัฐไม่ได้สั่งให้หยุด กลุ่มลูกจ้างจึงมาขึ้นทะเบียนเอง นางลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า ปัญหาที่ผู้ประกันตนเดินทางมาสอบถามด้วยตัวเอง ก็คือทำไมจึงได้เงินชดเชยไม่เท่ากัน ซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่าลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ จะได้รับเงินชดเชยเท่ากันที่ร้อยละ 62 แต่วิธีการคิดคำนวณ การตัดจ่ายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ระยะเวลาไม่เท่ากัน บางคนได้รอบแรก 20 วัน บางคนได้ 30 วัน แต่ยืนยันว่าทุกคนจะได้เงินชดเชยครบ 90 วัน หรือ 3 เดือนอย่างแน่นอน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า ประชาชนที่มาพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัด และพื้นที่มีจำกัดทำให้เกิดปัญหาการต่อแถว บางคนไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง พอเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือก็โมโหต่อว่า จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้รอ SMS แจ้งความคืบหน้า หรือหากเกิดข้อสงสัยให้โทรศัพท์มาสอบถาม