7 สีช่วยชาวบ้าน

กรมทางหลวง ชี้แจงปัญหาร้องเรียนสร้างสะพานบก จ.ชลบุรี

กรมทางหลวง ได้ออกมาชี้แจงกรณีชาวบ้านสัตหีบร้องคัดค้านการสร้างสะพานบก หลังเสนอข่าวผ่านรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้ว

หลังชาวบ้านตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คัดค้านการก่อสร้างสะพานบก บนถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 177+300 และได้ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอสัตหีบ ให้พิจารณาการก่อสร้างใหม่ โดยบอกว่าการสร้างสะพานบกคร่อมเส้นทางเดิมไม่เกิดประโยชน์ เพราะบริเวณดังกล่าวการจราจรไม่หนาแน่น ประกอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่ได้ให้ข้อมูล และไม่มีการทำประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

ล่าสุด กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การสร้างสะพานบกในจุดดังกล่าว อยู่ในโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากจุดกลับรถพื้นราบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับลักษณะพื้นที่เป็นแอ่ง จึงมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการสร้างสะพานบก เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีจุดกลับรถใต้สะพานที่ปลอดภัย และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกด้วย

ซึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ได้เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ร้องคัดค้าน พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางผู้ร้องได้ใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย ด้วยการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยอง และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของศาลต่อไป