7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : รักษาผ่านวิดีโอคอล รับยาผ่านไปรษณีย์ได้

สถาบันประสาทวิทยา ออกมาตรการอยุู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ด้วยการรักษาผ่านระบบออนไลน์ ส่งยาผ่านไปรษณีย์ ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ในช่วงนี้ ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

แพทย์ของสถาบันประสาทวิทยากำลังให้บริการผู้ป่วยผ่านระบบ VDO Call เป็นการพูดคุยและติดตามอาการของคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 จนส่งผลกระทบกับการเดินทางข้ามจังหวัดได้

จึงเกิดระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Service) การรักษาออนไลน์ผ่านระบบ VDO Call และส่งยาทางไปรษณีย์ ผ่านแนวคิดยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดความแออัด ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาในสถานการณ์โควิด-19 ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ เพิ่มขีดความสามารถการรักษา และนำเทคโนโลยีการรักษาส่งถึงบ้าน

สำหรับผู้ป่วยที่สามารถรับบริการจะต้องเป็นผู้ป่วยเก่าที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสามารถรับบริการได้ ผู้ป่วยต้องสมัครใจการรับบริการผ่าน VDO Call และรับยาทางไปรษณีย์ และผู้ป่วยหรือญาติสามารถใช้สมาร์ตโฟนในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้

เมื่อผู้ป่วยขอรับบริการ แพทย์จะโทรไปยังผู้ป่วยตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดยบริการดังกล่าวครอบคลุมโรคเรื้อรังทั้งหมด

ปัจจุบันสถาบันประสาทวิทยา สามารถให้บริการผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ได้วันละประมาณ 60 ราย มีผู้ลงทะเบียนขอใช้บริการแล้วกว่า 1,500 ราย สามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลได้กว่า 50% ทั้งนี้ หากผู้ป่วยสนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับการรักษา รอแจ้งวันนัด โดยระบบดังกล่าว รองรับสิทธิการรักษาทุกสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่ายาเพิ่มเติม ส่วนค่าส่งยาทางไปรษณีย์ขึ้นอยู่กับสิทธิการรักษา