7HD ร้อนออนไลน์

กระทรวงสาธาณสุข เผยผลตรวจเชื้อ 40 รายที่ยะลา รอบ 3 เป็นลบ

วันนี้ (6 พ.ค.63) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดยะลาทั้ง 40 ราย ในครั้งที่ 3 ที่นำตัวอย่างมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผลตรวจโควิด-19 ทั้งหมดเป็นลบไม่พบการติดเชื้อ หลังผลการตรวจสอบ 2 ครั้ง ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลยะลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลาไม่ตรงกัน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะได้รายงานผลตรวจครั้งนี้ไปยังสาธารณสุขจังหวัดยะลาให้ได้รับทราบต่อไป เพื่อนำไปประกอบกับการซักประวัติทั้ง 40 รายนี้ เพื่อนำมาประมวลผลอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม จากการส่งทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ จังหวัดยะลาเพื่อตรวจสอบสาเหตุและสถานที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ได้พบความผิดพลาดที่เป็นประเด็นสำคัญ (major error)  แต่พบว่ามีบางสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะภาระงานที่มากเกินไปโดยจะต้องส่งตัวอย่างไปที่แล็บอื่น และต้องเพิ่มเครื่องมือให้ตรวจได้มากขึ้น ซึ่งจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ทำให้ต้องตรวจตัวอย่างเชื้อที่มีมากถึง 700 – 800 ตัวอย่างต่อวัน