เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ปิดห้อง LAB รพ.ศูนย์ยะลาชั่วคราว เช็กระบบ หลังผลตรวจโควิด-19 พบติดเชื้อถึง 40 คน

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ระหว่างนี้ต้องปิดห้องแล็บของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ละเอียด

โดยให้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดผลการตรวจจึงมีความผิดพลาด เริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงขั้นตอน และการทำงานของอุปกรณ์ภายในห้องแล็บ หรือแม้แต่การตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในห้อง  LAB ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนให้ลดลง เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน