เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ก.แรงงานเตรียมชง ครม. เพิ่มเงินชดเชยลูกจ้างประกันสังคมเป็นร้อยละ 75 ถึงสิ้นปี

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บอกว่า ตอนนี้สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการเยียวยาตามสิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด เมื่อวานนี้ (5 พ.ค.63) มีลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิจำนวน 990,523 คน เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติแล้ว 492,273 คน เป็นเงินกว่า 2,563 ล้านบาท

ส่วนลูกจ้างที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ หรือตกหล่นจากกรณีที่นายจ้างยื่นเรื่องเข้ามาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยา คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 100,000 คน จึงสั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาในงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับเงิน สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม

ส่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอให้พิจารณาเพิ่มเงินชดเชยลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย จากเดิมจ่ายในอัตราร้อยละ 62 เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะขอเพิ่มเป็นร้อยละ 75 ยาวไปจนถึงสิ้นปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคม รวมทั้งเสนอปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบสำหรับนายจ้างเหลือร้อยละ 1 เท่ากับของลูกจ้างด้วย

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม บอกว่า ลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมนั้น ต้องได้รับหนังสือแจ้งการปฏิเสธสิทธิจากสำนักงานประกันสังคมก่อน จากนั้นให้นำหนังสือไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ ภายใน 30 วัน ถ้าไม่สะดวกเดินทาง สามารถยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ได้