ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบเงินอุดหนุนวัดขุนสมุทราวาส

มีจดหมายที่ชาวสมุทรปราการร้องเรียน "คอลัมน์หมายเลข 7" และ อดีตผู้ว่า สตง. ขอให้ช่วยตรวจสอบ กรณี อบจ.สมุทรปราการ ให้เงินอุดหนุนแก่วัดขุนสมุทราวาส จำนวน 37 ล้านบาท หลังเคยได้รับปี 2556 แล้ว 8 ล้านบาท แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ การให้เงินอุดหนุนครั้งนี้ อ้างถึงอดีตผู้บริหาร อบจ.สมุทรปราการ มีส่วนรู้เห็น จึงโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจาก นายวิชัย จันทร์จำรูญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สมัยเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สมุทรปราการ

ส่วนเงินอุดหนุน 37 ล้านบาท ที่วัดขุนสมุทราวาสทำเรื่องขออุดหนุนในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีข้อสังเกตว่า วัดยอมคืนเงินให้ อบจ.สมุทรปราการกว่า 2 ล้านบาท ทั้งที่ตอนนั้นบอกว่า ใช้เงินหมดแล้ว

นายวิชัยยืนยันว่า การให้เงินอุดหนุนวัดขุนสมุทราวาสครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ตนเกษียณอายุราชการแล้ว

สอดคล้องกับความเห็น นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ว่าการให้เงินอุดหนุนวัด หน่วยงานที่ให้และรับต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาเถระสมาคมและกระทรวงมหาดไทยปี 2560 เพื่อปิดช่องการหาประโยชน์เงินทอนวัดโดยใช้วัดเป็นทางผ่านของเงิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7